Gratis verzending van 150€ 16 jaar ervaring Gratis verzending vanaf 150 € Snelle en discrete levering + 2700 producten
 1. /
 2. Voeding
 3. /
 4. Voeding
 5. /
 6. Terra Aquatica by GHE

Terra Aquatica pH- Down Regulator 1L

Artikelnummer: 11593

16,20 €
incl. Omzetbelasting , Plus Verzending
Direct beschikbaar
Leverdatum: 25.07.2024 - 29.07.2024
Geschikte accessoires
Beschrijving

T.A. pH-regelaar voor bloei en groei (1000ml)

Niets is beter voor planten dan een optimale pH-waarde. Een hoge pH bevordert de opname van kationen, een lage de opname van anionen: de ingestelde waarde is altijd een compromis tussen twee uitersten.  Een bereik van 5,5 tot 6,5 wordt meestal aanbevolen.

Een waarde in het lagere bereik van 5,5 tot maximaal 6,2 wordt aanbevolen.

Betrouwbare pH-regeling en buffering voor hydrocultuur, kokos en aarde.

Terra Aquatica pH- kan meer dan alleen een zuur zijn: het levert een belangrijke bijdrage aan de voedingsstoffenbalans van de oplossing.

Om Terra Aquatica pH- te produceren, combineert de fabrikant de sterktes van drie zuren die gewoonlijk afzonderlijk worden gebruikt in hydrocultuur, wat nadelen heeft, tot een uitgebalanceerd mengsel dat alleen maar voordelen heeft.

Fosforzuur en salpeterzuur nemen in Terra Aquatica pH- de belangrijkste taak op zich om de pH-waarde aan het begin te reguleren. Hun verhouding wordt zo aangepast dat het geen invloed heeft op de N/K-verhouding in de groei- en bloeifase en er zich geen resten vormen op het oppervlak van de bak, wat wel gebeurt met alleen fosforzuur in hard water. Dan neemt biologisch citroenzuur het over. Dankzij de bufferende werking compenseert het pH-schommelingen die later optreden, houdt het de voedingsoplossing stabiel en compenseert het calciumoverschotten in gebieden met hard water.

Geschikt voor de groei- en bloeifase!

ATTENTIE: draag altijd geschikte beschermende kleding bij het werken met sterke zuren/basen.

Gevaar

 • Bevat bijtende elementen zoals salpeterzuur.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en ernstig oogletsel.
 • Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • Houd verpakking of etiket bij de hand als medisch advies nodig is.
 • Buiten bereik van kinderen houden.
 • Voor gebruik etiket lezen.
 • Stof / damp / gas / nevel / damp / aerosol niet inademen.
 • Draag beschermende handschoenen / kleding / oogbescherming / gezichtsbescherming.
 • Als je je onwel voelt, raadpleeg dan een arts.

Bij contact met de ogen: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijf spoelen. Bel onmiddellijk een gifcentrum of arts.
Bij contact met huid (of haar): Verwijder onmiddellijk alle verontreinigde kleding. Spoel de huid met water.
Bij inademing: Breng de persoon in de frisse lucht en zorg ervoor dat hij ongehinderd kan ademen.


Beoordelingen

Beoordeel als eerste dit artikel en help anderen bij de beslissing voor de aanschaf:

Loading ...