• Capillair en Gaten

    Er zijn verschillende manieren om planten te irrigeren, de eenvoudigste manier is om capillaire gebruiken Endtropfen Deze git als Dropper of hardlopers. De voedingsoplossing op de rotor draait of druppelt naar beneden in de aarde of Substart. Het debiet van de druppelaars / runner varieert 2-8 liter per uur.